Sejm ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II oraz Jana Długosza. Decyzją posłów w 2015 roku będziemy też obchodzić Rok Polskiego Teatru.

W podjętej uchwale w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II podkreślono ogromne zaangażowanie papieża Polaka w proces odradzania się polskiej niepodległości oraz w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Sejm chce, by te wartości towarzyszyły działaniom podejmowanym w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II.

Sejm uczcił też pamięć wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego - Jana Długosza. Posłowie podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia go patronem przyszłego roku. W dokumencie podkreślono, że Jan Długosz jest uważany za ojca polskiej historiografii i heraldyki, twórcę największego dzieła opisującego dzieje państwa polskiego - „Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego". Zaznaczono też szczególne znaczenie jego dzieł dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Decyzją posłów w przyszłym roku będziemy obchodzić też Rok Polskiego Teatru. Sejm RP oddaje hołd ludziom i instytucjom tworzącym polski teatr, który jest jednym z najważniejszych obszarów życia kulturalnego i społecznego - czytamy w podjętej dziś uchwale. W dokumencie podkreślono też przypadające w przyszłym roku 250-lecie istnienia Teatru Narodowego w Warszawie oraz Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W uchwale czytamy też, że w ciągu 250 lat istnienia teatr publiczny w Polsce służył sztuce i społeczeństwu, podejmując dialog z tradycją, komentując otaczającą rzeczywistość oraz wytyczając nowe drogi rozwoju sztuki.

By uczcić i przypomnieć wszystkim odwiedzającym błażowską bibliotekę przygotowałam okolicznościową wystawkę ku pamięci tych wspaniałych, wielkich Polaków. Można z niej dowiedzieć się o ich życiu i twórczości.

Materiał pochodzi ze stron Sejmu RP.

A.H

Kilka cytatów Św. Jana Pawła II

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości."

"Tylko Chrystus może uciszyć lęk człowieka. patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym przyjacielem."

"To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach."

"Powstań, ty, który już straciłeś nadzieję. Powstań, ty, który cierpisz. Powstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość i przechowuje dla ciebie nieoczekiwaną możliwość realizacji."

"Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka."

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy."