Joanna Kulpińska, jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym prowadzą obecnie projekt nad migracjami do Stanów Zjednoczonych z ziem polskich, w tym szczególnie wyjazdy na zachodnie wybrzeże. Na wyjeździe badawczym w Seattle natrafiła na trop migracji do tego regionu USA z powiatu rzeszowskiego, okolicy właśnie Błażowej.

Dr. Joanna mówi:

„Na podstawie analizy list pasażerów statków z Archiwum Ellis Island odnalazłyśmy ponad 150 migrantów z Harty, którzy wyjechali do stanu Waszyngton. Natomiast analizując wydania Kuriera Błażowskiego dotarłam do krótkich reportaży na temat Stanów Zjednoczonych.”

Pochodzę ze Strzyżowa, zatem z sąsiedniego powiatu. Prowadziłam podobne badania właśnie na temat powiatu strzyżowskiego, na podstawie których powstała moja praca doktorska, a następnie książka: "Transatlantyckie trendy migracyjne na przestrzeni stulecia. Studium przypadku wychodźstwa z powiatu strzyżowskiego".

Naszym gościem był także Zdzisław Kośmider, który wiele opowiedział o emigracji do USA.

Anna Heller