Ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu Plastycznego ,, Polskie drogi do niepodległości”

29 września w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców w konkursie plastycznym. Konkurs plastyczny pod hasłem ,,Polskie drogi do wolności” zorganizowała WiMBP w Rzeszowie pod honorowym patronatem starosty rzeszowskiego. Był on adresowany do bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego. Była to już ósma edycja konkursu plastycznego. Tym razem temat konkursu był związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem konkursu było ukazanie i  poznanie naszych bohaterów narodowych, ich heroizmu i walki o sprawy najważniejsze dla naszej Ojczyzny- o wolność. Dzieci i młodzież miały zaznajomić się z naszą historią, jej przeszłością i korzeniami naszej państwowości. Konkurs miał wymiar edukacyjny i patriotyczny, przez ukazanie różnych dróg prowadzących do niepodległości. Poznawanie ważnych wydarzeń z polskiej historii kształtuje w dzieciach postawy patriotyczne i szacunek dla Polaków, których najważniejszą sprawą była wolna Ojczyzny.   

Filia biblioteki publicznej w Futomie na konkurs dostarczyła dwie prace plastyczne: Kariny Kotowicz i Patrycji Dymek. Obie prace zostały nagrodzone. W kategorii dziecięcej od pierwszej do trzeciej klasy pierwszą nagrodę otrzymała Karina Kotowicz – uczennica klasy II Szkoły Podstawowej w Futomie. Jej rysunek był zatytułowany ,,Zaślubiny Polski z morzem’’ i przedstawiał generała Józefa Hallera wrzucającego pierścień w fale Morza Bałtyckiego. Druga praca plastyczna Patrycji Dymek uczennicy VI klasy zdobyła trzecią nagrodę w kategorii uczniów czwartej do szóstej klasy. Patrycja namalowała scenę przedstawiającą postać księdza Ignacego Skorupki zagrzewającą polskich żołnierzy do walki z bolszewikami w 1920 roku, nazwaną ,,cudem nad Wisłą’’.  Nagrody odebrała z rąk pani dyrektor Barbary Chmury bibliotekarka, która wręczyła laureatkom konkursu w filii bibliotecznej w Futomie. Z otrzymanych dyplomów i nagród cieszą się same laureatki, ich rodzice, koleżanki i koledzy z ich klas i bibliotekarka. Ksero prac plastycznych można oglądać w filii bibliotecznej w Futomie. Zapraszam !

Danuta Drewniak