17 grudnia 2020 r. odbyło się szkolenie online "Biblioterapia w pracy z osobami w trakcie życiowej zmiany". Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i Seniorów w trakcie życiowej zmiany.

Anna Heller