Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej zachęca wszystkie dzieci do rozwiązania krzyżówki „BOHATEROWIE KSIĄŻEK I FILMÓW”.  Krzyżówkę przygotowały dzieci na jednych z zajęć w bibliotece.

Hasła do krzyżówki:

1. Jak nazywa się ukryta kraina w starej szafie?

2. Nazwisko czarodzieja z blizną na czole.

3. Jakie zwierzę nosiło buty?

4. Kto zginął od własnego odbicia w lustrze?

5. Przyjaciel i kompan Mai – małego pasiastego owada?

6. Każda dziewczynka chce ją mieć.

7. Kto stał się właścicielem zaczarowanej lampy?

8. Kto uratował Harrego i Rona?

9. Piękna dziewczyna o bardzo długich włosach, zamknięta w wieży bez schodów.

10. Wychował się w dżungli wśród małp.

11. Znany mamut, kolega leniwca.

12. Ponoć bez niego nie ma świąt – zawsze w TV ze słoneczkiem.

Regulamin krzyżówki „BOHATEROWIE KSIĄŻEK I FILMÓW”

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówce bibliotecznej (zwanej dalej Krzyżówką), publikowanej na stronie www.biblioteka.blazowa.net i w „Kurierze Błażowskim”.
 2. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej (zwana dalej Organizatorem)
 3. Osoba biorąca udział w Krzyżówce (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w Krzyżówce mogą brać wyłącznie dzieci (osoby fizyczne).
 5. W Krzyżówce nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także osoby, które brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Krzyżówki.
 6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest podanie danych. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej biblioteki oraz w „Kurierze Błażowskim”.
 7. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konkursie są wyłącznie osoby, które prawidłowo rozwiązały krzyżówkę (zaciemniane pole czytane z góry na dół), wypełniły ramkę z rozwiązaniem i dostarczyły ją do błażowskiej biblioteki osobiście podając imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy do 16 grudnia 2019 r.
 8. Losowanie oraz rozdanie nagród (3 nagrody) odbędzie się 20 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w siedzibie biblioteki (oddział dla dzieci, I piętro). Wszystkich biorących udział w konkursie zapraszamy do biblioteki. Osoby, które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w losowaniu jego wynik mogą sprawdzić na stronie internetowej biblioteki.
 9. Odbiór nagród możliwy jest w bibliotece w godzinach jej otwarcia.
 10. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody są wolne od podatku dochodowego dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w kwocie nie przekraczającej 2000,- zł w skali roku.
 11. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej istotnej przyczyny.
 13. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.