REGULAMIN KONKURSU „ZWIERZĘTA DOKTORA DOLITTLE”

(8 czerwca – 15 lipca 2020 r.)

 

Konkurs zorganizowany jest dla wszystkich dzieci, które wysłuchały fragmentów książki     H. Loftinga „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Rozdziały książki były prezentowane na fanpage Facebooka i YouTube Biblioteka Błażowa.

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, przedstawiające ulubioną scenę z wysłuchanego fragmentu książki należy dostarczyć do błażowskiej biblioteki do 15 lipca 2020 r. Do prac należy dołączyć:

- imię i nazwisko uczestnika,

- wiek uczestnika,

- telefon kontaktowy,

- zgodę rodzica/opiekuna.

Spośród dostarczonych prac Jury wyłoni trzy główne nagrody – pozostałe osoby otrzymają nagrody pocieszenia.

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej. Konkurs podsumowuje akcję „Całą Polska Czyta Dzieciom – o zwierzętach”, ma na celu zachęcić dzieci do czytania i słuchania książek oraz do pobudzenia ich wyobraźni.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest podanie danych. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej biblioteki, FB oraz w „Kurierze Błażowskim”.

Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na naszym fanpage https://www.facebook.com/bibliotekablazowa/oraz na stronie internetowej www.biblioteka.blazowa.net.

Odbiór nagród możliwy będzie w bibliotece w godzinach jej otwarcia.

Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nagrody są wolne od podatku dochodowego dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w kwocie nie przekraczającej 2000,- zł w skali roku.

Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej istotnej przyczyny.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

1.

Imię i nazwisko

2.

Wiek uczestnika

3.

Tel. kontaktowy

4.

Zgoda rodzica/opiekuna