Germana Adam zd. Wania ur. 11.04.1900 r. w Błażowej 218 / rodzice; Józef syn Jakuba i Agaty Rybka i Maria Słaby córka Michała i Ludwiki Rybka / zmarła 13.06.1946 / lat 46

Władysław Adam ur. 20.09.1897r w Błażowej 527 / rodzice; Józef syn Piotra i Anny Filip i Antonina Pleśniak córka Marcina i Józefy Mruga / zmarł ? .04.1940 w Katyniu / lat 43

Władysław Adam

Uczestnik I Wojny Światowej

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939r

Uczestnik wojny polsko – bolszewickiej 1919 -1921

Por. rez. Władysław ADAM syn Józefa i Antoniny z Pleśniaków, ur. 2 IX 1897 w Błażowej, woj. lwowskie. Żołnierz I Brygady Leg., działacz niepodległościowy, uczestnik wojny 1918-1921 w 17 pp. Absolwent Wydziału Prawa UJ, dr. Sędzia, adwokat i notariusz. Odznaczony KN, Krzyżem I Bryg. Leg. i medalami pamiątkowymi. Żonaty z Germaną z Waniów. Mieszkał w Rybniku.
Przydział: 75 pp. Zmarł ?? . 04.1940r w Katyniu

 źródło; ogrodywspomnień.pl

Przesłała Anna Renata Krawiec