Kamila Jaeschke zd. Albrycht żona Ludwika ur. 29.04.1866 r. / zmarła 14.03.1896 r. / lat 29.