Katarzyna Aschenbrenner zd. Sanetra ur. ok 1855r / zmarła 25.10.1913 r. / lat 58 / wdowa po Benedykcie.