Strefa VII grób 25

Jan Bęben urodzony 2.06.1866 r. w Błażowej 219, zmarł 4.10.1914 r. w Błażowej po powrocie z frontu z twierdzy przemyskiej, gdzie zaraził się czerwonką.

Rodzice: ojciec – Jan Bęben (1829-1901), syn Józefa Bębna (1798-1847) z domu 219 i Marianny Kustry (1805-1860) z domu 175, córki Antoniego Kustry i Katarzyny Chochrek; matka – Agnieszka Brzęk (1838-1906) z domu 283, córka Józefa Brzęka i Anny Słaby z domu 223, córki Kazimierza Słabego i Magdaleny Osolińskiej.

Cecylia Bęben z domu Kustra, druga żona Jana, urodzona 22.11.1887 r. w Błażowej 175, zmarła 6.01.1953 r. w Błażowej. Ślub 25.07.1907 r.

Rodzice: ojciec – Paweł Kustra, syn Pawła Kustry (1814-1855) z domu 175 i Katarzyny Piszcz (1818-1888) z domu 68, córki Wojciecha Piszcza; matka – Marianna Rabczak (II żona Pawła) z domu 449, córka Antoniego Rabczaka  i Zofii Kruczek z Futomy 33, córki Pawła Kruczka i Katarzyny Szczepan.