Strefa XVIII, grób 66.

Katarzyna Pleśniak z domu Początek urodzona 6 VI 1874 r. w domu 420, zmarła 24 XI 1934 r.  w domu 220.

Rodzice: ojciec – Paweł Początko (1828-1905) z domu 5 ( brat Marcina Początko), syn  

Stanisława Początko z domu 1 i Marianny Pociask  z domu 64, córki Wojciecha Pociaska i Doroty Walkowicz; matka – Józefa Mikrut (1841-1915) z domu 420, córka Franciszka Mikruta i Józefy

Macek z domu 229,  córki Michała Macka i Apolonii Rząsy.

Mąż Katarzyny Walenty Pleśniak (1864-1918) spoczywa na tym cmentarzu w znanym, lecz nieoznaczonym tablicą miejscu.

Ślub Walentego Pleśniaka i Katarzyny Początek 22.10.1890 r.

Anna Kozdraś z domu Pleśniak urodzona 17.05.1903 r. w domu 220, zmarła 1.05.1944 r. w Rzeszowie.

Rodzice: ojciec – Walenty Pleśniak (1864-1918) z domu 220, syn Józefa Pleśniaka (I męża) i Magdaleny Rybki z domu 227, córki Pawła Rybki i Marianny Krztoń; matka – Katarzyna Początek (1874-1934) z domu 420, córka Pawła Początko (!) z domu 5 i Józefy Mikrut z domu 420, córki Franciszka Mikruta i Józefy  Macek.