Strefa VII grób 191

Michał Bęben urodzony 19.09.1863 r. w Błażowej 219, zmarł  9.11.1 1945 r. w Błażowej.

Był zamożnym rolnikiem, właścicielem młyna oraz cegielni.

Jan Bęben, ojciec Michała, urodzony 21.06.1829 r. w Błażowej 219, zmarł 25.02.1901 r. w Błażowej 219. Był synem Józefa Bębna i Marianny Kustry z domu 175

Agnieszka Brzęk, matka Michała, urodzona 29.09.1838 r. w Błażowej 283, zmarła 15.07.1906 r. w Błażowej 219. Była córką Józefa Brzęka i Anny Słaby z domu 223

Dominik Bęben, syn Michała, urodzony 26.12.1898 r. w Błażowej 219, zmarł 22.06.1899 r.

Stanisław Bęben, syn Michała, urodzony 26.12.1898 r. w Błażowej 219, zmarł 14.04.1901 r.

Anna Bęben, siostra Michała, urodzona 24.04.1873 r. w Błażowej 219, zmarła 21.12.1953 r.  w Błażowej 857.

I żona Michała Bębna – Antonina Początek – spoczywa razem z synem Tadeuszem Bębnem (1905-1930) na cmentarzu w Lipnikach  koło Mościsk.

Antonina Początek-Bęben urodzona 11.04.1877 r. w Błażowej 420, zmarła

19.02.1935 r. w Lipnikach. Była córką Pawła Początko (brata Marcina Początko)

 i Józefy Mikrut, córki Franciszka Mikruta i Józefy Macek.

Ślub Michała Bębna z Antoniną Początek – 28.10.1893 r. w Błażowej.

II żona Michała Bębna – Antonina Kasperek – urodzona 4.12.1895 r. w Staroniwie, córka Antoniego Kasperka i Marianny Jasiewicz, spoczywa na cmentarzu w Rzeszowie.

Ślub Michała Bębna z Antoniną Kasperek – 21.04.1936 r. w Rzeszowie.