Strefa VII grób 100

Jan Kazimierz Słaby urodzony 15.06.1911 r. w Błażowej 223, zmarł  31.07.1953 r. w Rzeszowie.

Rodzice: ojciec – Konstanty Słaby(1869-19520), syn Jana Słabego z domu 223 i Anny Grochmalickiej (II żony) z domu 270, córki Jana Grochmalickiego i Katarzyny Sobczyk; matka – Anna Hamerla (1881-1932) z Piątkowej 10, córka Jana Hamerli i Katarzyny Sieńki.

Stanisława Słaby z domu Pleśniak, żona  Jana, urodzona 5.02.1916 r. w Błażowej 220, zmarła  16.10.1980 r. we Wrocławiu. Ślub 1.10.1946 r. w Lęborku.

Rodzice: ojciec – Walenty Pleśniak (1864-1918), syn Józefa Pleśniaka  z domu 220 i Magdaleny Rybki z domu 227, córki Pawła Rybki i Marianny Krztoń; matka – Katarzyna Początek  (1874-1936) z domu 420, córka Pawła Początko (!) z domu 5 i Józefy Mikrut z domu 229, córki Franciszka Mikruta i Józefy Macek.

Paulina Słaby, siostra Jana Słabego,  urodzona 6.03.1903 r. w Błażowej 223, zmarła     29.01.1976 r. w domu rodzinnym.