Strefa X, grób 87

Władysław Bęben urodzony 21.10.1911 r. w Błażowej 653, zmarł  20.03. 2006 r.

w Błażowej.

Rodzice:  ojciec – Kazimierz Bęben (1874-1954) z domu 653, syn Marcina Bębna z domu 219 i Marianny Rybki z domu 207, córki Kacpra Rybki i Zofii Kruczek z domu 203, córki Tomasza Kruczka; matka – Jadwiga Sobczyk (1880-1818) z domu 548 (I żona Kazimierza), córka  Wojciecha Sobczyka z domu 208 i Marianny Chlebek.

Stefania Bęben z domu Hałoń, żona Władysława, urodzona 1.09.1927 r. w Błażowej 395, zmarła 27.03.2021 r. w Błażowej. Ślub 9.11.1946 r.

Rodzice: ojciec – Antoni Hałoń (1895-1952) z domu 214, syn Jana Hałonia (pierwszego męża Józefy – drugim był Paweł Kruła) i Józefy Kruczek z domu 230, córki Jana  

Kruczka i Ludwiki Jakubczyk; matka – Zofia Rybka-Pleśniak (wdowa po Piotrze Pleśniaku), córka Antoniego Rybki z domu 211 (syna Marcina Rybki z domu 207 i Katarzyny Słaby z domu 223) i Katarzyny Bialic z Nieborowa Wielkiego.