Strefa XI, grób 18.

Antoni Kozdraś urodzony 1.05.1936 r. w Błażowej 220/829, zmarł 1.12.2013 r. w Błażowej. Rodzice:

            ojciec – Jan Kozdraś (1898-1964), syn Franciszka Kozdrasia z Kąkolówki i Zofii   

             Domaradzkiej z Piątkowej, córki Franciszka Domaradzkiego i Tekli Bober;

matka – Anna Pleśniak (1903-1944) z domu  220, córka Walentego Pleśniaka

              (1864-1918) i Katarzyny Początek (1874-1936) z domu 420, córki Pawła    

              Początko (brata Marcina Początko) i Józefy Mikrut.