Strefa VI, grób 478.

Jan Rybka urodzony 7.01.1909 r. w Futomie 178, zmarł 31.10.1975 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Walenty Rybka (1875-1957) z Futomy 178, syn Tomasza Rybki (syna Pawła  

              Rybki z Futomy 178/118 i Katarzyny Panek z Piątkowej 25/42, córki Marcina  

              Panka i Magdaleny Indyk, córki Mikołaja Indyka) i Ewy Sieńko  

              z Piątkowej 82, córki Macieja Sieńki.

matka – Marianna Kuc (1888-1956), II żona Walentego, córka Jana Kuca

              z Błażowej 67(Matulnik) i Franciszki  Chochrek, córki Wojciecha Chochrka.

Antonina Rybka z domu Rybka, żona Jana Rybki, urodzona 23.09.1897 r.

 w Błażowej 202, zmarła 22.01.1978 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Walenty Rybka (1849-1909) z domu 202, syn Tomasza Rybki (syna Józefa

Rybki z domu 202 i Marianny Bęben z domu 220, córki Franciszka Bębna              

i Marianny Pleśniak z domu 220, córki Pawła Pleśniaka) i Agnieszki Jamroz   

(I żony) z domu 210, córki Wojciecha Jamroza;

matka – Ludwika Szala (1859-1907), córka Pawła Szali z domu 193 i Zofii Panek        

             z Piątkowej 25/42, córki Marcina Panka i Magdaleny Indyk, córki Mikołaja   

             Indyka.