Strefa VI , grób 28.

Bronisław Kruła urodzony 1.09.1903 r. w Błażowej, zmarł 20.02.1992 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Paweł Kruła (1869-1918) z domu 213, syn Marcina Kruły (syna Wawrzyńca 

Kruły i Agnieszki Bęben z domu 219, córki Antoniego Bębna) i Agnieszki Brzęk   

z domu 283, córki Franciszka Brzęka i Małgorzaty Frag;

matka – Józefa Kruczek-Hałoń (1868-1937) z domu 230/402, wdowa, córka Jana  

                Kruczka z domu 230 (syna Marcina Kruczka z domu 203 i Józefy Stafiej

                z domu 230) i Ludwiki Jakubczyk, córki Jana Jakubczyka z domu 65.

Anna Kruła z domu Hus, żona Bronisława, urodzona 15.06.1900 r. w Błażowej, zmarła 16.07.1989 r. w Błażowej. Ślub 1.03.1927 r.

Rodzice:

ojciec – Paweł Hus (1853-1907) z domu 306/598, syn Michała Husa i Anny Bęben              

              z domu 306, córki Józefa Bębna i Krystyny Bęben, córki Franciszka Bębna;

matka – Marianna Rybka (1865-?) z domu 246 (Zagrody), córka Marcina Rybki                

               i Marianny Paściak z domu 249, córki Franciszka Paściaka.