Strefa IV, grób 102.

Jan Bęben urodzony 8.02.1948 r. w Błażowej, zmarł 14.06.2011 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Władysław Bęben (1911-2006) z domu 653, syn Kazimierza Bębna z domu  

              219/653 (syna Marcina Bębna z domu 219) i Jadwigi Sobczyk – I żony   

              Kazimierza z domu 548, córki Wojciecha Sobczyka i Marianny Chlebek;

matka – Stefania Hałoń (1927-20210) z domu 214, córka Antoniego Hałonia (syna 

              Jana Hałonia i Józefy Kruczek z domu 230, córki Jana Kruczka i Ludwiki  

              Jakubczyk) i Zofii Rybki-Pleśniak, córki Antoniego Rybki z domu 211 (syna  

              Marcina Rybki z domu 207 i Katarzyny Słaby z domu 223) i Katarzyny   

              Bialic z Nieborowa Wielkiego.