Strefa III, grób 38.

Józef Bęben – legionista, urodzony 10.03.1897 r. w Błażowej 495/589, zmarł 22.07.1917 r.

w Błażowej w domu rodzinnym, po powrocie z wojennego szpitala.

Rodzice:

ojciec – Michał Bęben (1865-1947) z domu 219, syn Marcina Bębna i Marianny 

              Rybki z domu 207, córki Kacpra Rybki i Zofii Kruczek z domu 203, córki  

              Tomasza Kruczka i Agnieszki Bukały z domu 203, córki Macieja Bukały;

matka – Anna Kustra (1877-1911) z domu 495 – I żona Michała, córka Stanisława  

              Kustry z domu 177 (syna Pawła Kustry i Marianny Woźniak) i Ludwiki     

              Pociask z domu 64, córki Marcina Pociaska i Katarzyny Paściak z domu 171,

              córki Franciszka Paściaka i Anny Jamróz z domu 210, córki Wojciecha  

              Jamroza i Katarzyny Sobczyk (I żony).