Strefa IX, grób 33.

Tomasz Stanisław Bęben, urodzony 20.12.1900 r. w Błażowej 495/589, zmarł 24.07.1972 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Michał Bęben (1865-1947) z domu 219, syn Marcina Bębna i Marianny   

             Rybki z domu 207, córki Kacpra Rybki i Zofii Kruczek z domu 203, córki  

             Tomasza Kruczka i Agnieszki Bukały z domu 203, córki Macieja Bukały;

matka – Anna Kustra (1877-1911) z domu 495 – pierwsza żona Michała, córka 

              Stanisława Kustry z domu 177 i Ludwiki Pociask z domu 495, córki Marcina

              Pociaska i Katarzyny Paściak z domu 171.

 

Aniela Bęben z domu Pleśniak, żona Tomasza, urodzona 1.08.1905 r. w Błażowej 220, zmarła 18.06.1976 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Walenty Pleśniak (1864-1918) z domu 220, syn Józefa Pleśniaka

              i Magdaleny Rybki z domu 227, córki Pawła Rybki i Marianny Krztoń;

matka – Katarzyna Początek (1874-1936) z domu 420, córka Pawła Początko (!)

              z domu 5 i Józefy Mikrut z domu 229, córki Franciszka Mikruta i Józefy     

              Macek.