Strefa VI, grób 36.

Władysław Kruczek urodzony 21.02.1899 r. w Błażowej 290/717, zmarł 13.12.1985 r.

w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Kazimierz Kruczek (1865-1951) z domu 290, syn Jana Kruczka z domu 230

              (syna Marcina Kruczka z domu 203) i Ludwiki Jakubczyk z domu 20, córki  

              Jana Jakubczyka i Marianny Rząsy, córki Marcina Rząsy;

matka – Agata Pleśniak (1873-1917) z domu 290, córka Walentego Pleśniaka

              z domu 290 (syna syna Tomasza Pleśniaka z domu 220 i Katarzyny Maciołek    

              (1805-1869) z Piątkowej 64, córki Piotra Maciołka i Marianny Hałoń

              z Błażowej 214) i Ludwiki Kuśnierz (1846-1903) z Nowego Borku 36, córki    

              Tomasza  Kuśnierza i Marianny Kruczek z Błażowej Dolnej 203, córki   

              Tomasza Kruczka i Agnieszki Bukały z domu 203, córki Macieja Bukały.

 

Leonia (Leona) Kruczek z domu Pleśniak, II żona Władysława, urodzona 19.02.1902 r.

 w  Błażowej 204, zmarła 19.10.1988 r. w Błażowej. Ślub 26.11.1932 r.

Rodzice:

ojciec – Walenty Pleśniak 1854-1931) z domu 225, syn Wojciecha Pleśniaka

              i Marianny Litry z domu 204 (I żony), córki Mateusza Litry i Katarzyny   

              Sieńki z Piątkowej, córki Andrzeja  Sieńki. Katarzyna Sieńko wyszła za    

              Mateusza Litrę z Błażowej Dolnej  9.02.1824 r. – ślub w Futomie;

matka – Ludwika Kruczek (1870-1945) z domu 596, córka Macieja Kruczka (syna  

              Pawła Kruczka z Futomy 17 i Marianny Gąsior z Błażowej 37) i Marianny  

              Rybki, córki Wojciecha  Rybki i Marianny Bednarz, córki Pawła Bednarza.