Sektor XVI, grób 8.

Antoni Hałoń urodzony 15.01.1895 r. w Błażowej 395, zmarł 7.11.1952 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Jan Hałoń (1863-1897) z domu 214, syn Antoniego Hałonia (1827-1868)

              i Marianny Słaby z domu 224, córki Józefa Słabego i Agaty Pleśniak (II  

              żony) z domu 182, córki Józefa Pleśniaka.

matka – Józefa Kruczek (1868-1937) z domu 230/402, córki Jana Kruczka z domu 230   

             (syna Marcina Kruczka z domu 203 i Józefy Stafiej z domu 230) i Ludwiki  

             Jakubczyk z domu 20/303, córki Jana Jakubczyka z domu 65 i Marianny  

             Rząsy z domu 20, córki Marcina Rząsy.

Ślub z Zofią Hałoń-Pleśniak: 27.06.1922 r.