Strefa IX, grób 276.

Antoni Kruła urodzony  4.07.1905 r. w Błażowej 213, zmarł  6.12. 1982 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec –  Jan Kruła (1862-1948) z domu 213, syn Marcina Kruły (syna Wawrzyńca 

              Kruły z domu 213 i Agnieszki Bęben z domu 219, córki Antoniego Bębna)

              i Agnieszki Brzęk z domu 238, córki Franciszka Brzęka i Małgorzaty Frag

              z Nowego Borku 21.

matka – Marianna Hajduk (1871-1949) z domu 243, córka Filipa Hajduka i Marianny            

              Wolanin, córki Franciszka Wolanina z Baryczy i Anny Pleśniak II żony

              z domu 220, córki Pawła Pleśniaka i Katarzyny Rząsy z Futomy.

Żony Antoniego Kruły:

I żona Maria Rybka-Kruła (1916-1938), córka Michała Rybki z domu 211/602 i Julianny

           Rybki, córki Józefa Rybki z domu 503. Grób nieznany.

II żona Zofia Sobczyk-Kruła (1913-1965), córka Bronisława Sobczyka z domu 208/548

           i Tekli Bukały z Nieborowa Wielkiego, córki Wojciecha Bukały i Marianny Walas.

Zofia Sobczyk-Kruła spoczywa w grobie 273 w sektorze IX.