Strefa I, grób 63.

Antoni Rybka urodzony 13.05.1900 r. w Błażowej 217, zmarł 12.02.1927 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Jan Rybka (1863-1923) z domu 217, syn Józefa Rybki i Zofii Litry z domu  

              204, córki Macieja Litry i Katarzyny Sieńko z Piątkowej 10, córki Andrzeja 

              Sieńki i Marianny Wyskiel;

matka – Józefa Bęben (1863-1911) z domu 219, córka Marcina Bębna i Marianny 

              Rybki z domu 207, córki Kacpra Rybki i Zofii Kruczek z domu 203, córki 

              Tomasza Kruczka i Agnieszki Bukały z domu 203, córki Macieja Bukały.

 

Joanna Rybka z domu Kruczek, żona Antoniego, urodzona 7.01.1897 r. w Błażowej 290/717, zmarła 13.12.1971 r. w Błażowej. Ślub z Antonim: 29.10.1924 r.

Rodzice:

ojciec –  Kazimierz Kruczek (1865-1951) z domu 230/402, syn Jana Kruczka

              z domu 230 (syna Marcina Kruczka z domu 203 i Józefy Stafiej z domu 230)

   i Ludwiki Jakubczyk z domu 20/303, córki Jana Jakubczyka z domu 65

   i Marianny Rząsy z domu 20, córki Marcina Rząsy.

matka  - Agata Pleśniak (1873-1917) z domu 290, córka Walentego Pleśniaka ( syna

              Tomasza Pleśniaka z domu 220 i Katarzyny Maciołek (1805-1869)

              z Piątkowej 64, córki Piotra Maciołka i Marianny Hałoń z Błażowej 214) 

                          i Ludwiki Kuśnierz (1846-1903) z Nowego Borku 36, córki Tomasza 

              Kuśnierza i Marianny Kruczek z Błażowej Dolnej 203, córki Tomasza   

              Kruczka i Agnieszki Bukały z domu 203, córki Macieja Bukały.