Strefa VII, grób 17.

Franciszek Pleśniak urodzony 24.08.1864 r. w Błażowej 220, zmarł 27.06.1936 r.

w Błażowej 350.

Rodzice:

ojciec – Jan Pleśniak (1830-1909) z domu 220/350, syn Jana Pleśniaka i Marianny

             Pleśniak z domu 239, córki Antoniego Pleśniaka i Katarzyny Słaby;

matka – Marianna Rzeźnik (1837-1886) z domu 171 – I żona Jana, córka Marcina  

              Rzeźnika i Katarzyny Jamroz z domu 210, córki Wojciecha Jamroza

              i Marianny Rybki, II żony Wojciecha.

Maria (Marianna)Pleśniak z domu Ząbek, żona Franciszka, urodzona 14.01.1861 r.

w Błażowej 219, zmarła 6.05.1959 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Józef  Ząbek (1823-1899) z domu 217, syn Franciszka Ząbka – tkacza, z   

             domu 23 i Katarzyny Rybki z domu 217, córki Szymona Rybki i Tekli   

             Górskiej, córki Andrzeja Górskiego z Babicy;

matka – Katarzyna Bęben (1827-1890) z domu 219, córka Józefa Bębna (syna  

             Antoniego Bębna) i  Marianny Kustry z domu 175, córki Antoniego Kustry.

 

Władysław Pleśniak, syn Franciszka i Marii, urodzony 7.08.1900 r. w Błażowej 350, zmarł 23.01.1989 r. w Błażowej

Stefania Pleśniak z domu Rybka, żona Władysława, urodzona 21.03.1906 r.

w Błażowej 217, zmarła 22.02.1986 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Jan Rybka (1863-1923) z domu 217, syn Józefa Rybki i Zofii Litry z domu  

              204, córki Macieja Litry i Katarzyny Sieńki z Piątkowej 10, córki Andrzeja  

              Sieńki i Marianny Wyskiel;

matka – Józefa Bęben (1863-1911) z domu 219, córka Marcina Bębna i Marianny  

              Rybki z domu 207, córki Kacpra Rybki i Zofii  Kruczek z domu 203, córki 

              Tomasza Kruczka.

 

Józefa Rybka z domu Bęben, matka Stefanii Rybki-Pleśniak, urodzona 5.09.1863 r.

w Błażowej 219, zmarła 26.04.1911 r. w Błażowej 217.

Rodzice:

ojciec – Marcin Bęben (1835-1885) z domu 219, syn Józefa Bębna i Marianny Kustry  

             z domu 175, córki Antoniego Kustry;

matka – Marianna Rybka (1844-1926) z domu 207, córka Kacpra Rybki i Zofii

              Kruczek z domu 203, córki Tomasza Kruczka i Agnieszki Bukały

              z domu 203, córki Macieja Bukały.

 

Julia Rybka, siostra Stefanii Rybki-Pleśniak, urodzona 31.12.1901 r. w Błażowej 217, zmarła 30.05.1946 r. w Błażowej.

 

Jan Pleśniak, syn Władysława i Stefanii, urodzony 21.01.1930 r. w Błażowej 350, zmarł

w 2017 r. w Błażowej.