Strefa VI, grób 198.

Franciszek Rybka urodzony 30.11.1909 r. w Błażowej 217, zmarł 21.10.1983 r. w Błażowej, w domu o dawnym numerze 207, w którym mieszkał od wczesnych dziecięcych lat.

Rodzice:

ojciec – Ludwik Rybka (1885-1957) z domu 217, syn Franciszka Rybki (syna Józefa  

             Rybki z domu 217 i Zofii Litry z domu 204, córki Macieja Litry i Katarzyny

             Sieńko, córki Andrzeja Sieńki z Piątkowej 10) i Katarzyny Maciołek (I żony), 

             córki Kacpra Maciołka;

matka – Julianna Pociask (1889-1913) z domu 336, córka Józefa Pociaska i Marianny    

              Bęben z domu 219, córki Jana Bębna (syna Józefa Bębna z domu 219

              i Marianny Kustry z domu 175) i Agnieszki Brzęk z domu 283, córki Józefa  

             Brzęka i Anny Słaby z domu 223, córki Kazimierz Słabego i Magdaleny 

             Osolińskiej z domu 187, córki Jana Osolińskiego.

 

Józefa Rybka z domu Kołodziej, żona Franciszka, urodzona 31.05.1914 r. w Nowym Borku, zmarła 31.05.1996 r. w Błażowej.