Strefa XVIII, grób 126.

Franciszek  Ślęczka urodzony 13.04.1879 r. w Błażowej 404, zmarł 11.11.1946 r.

w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Jan Ślęczka z domu 284/404, syn Jakuba Ślęczki z Lecki, wdowca po Annie   

              Mazur z Lecki, (syna Tomasza Ślęczki z Lecki i Zofii Stochli) i Marianny   

              Przyboś z Błażowej 266, wdowy po Pawle Sobczyku, córki Pawła Przybosia

              i Anny Słaby z domu 223, córki Błażeja Słabego i Cecylii Walkowicz;

              matka – Ludwika Paściak z domu 171, wdowa po Marcinie Sobczyku, córka   

              Antoniego Paściaka i Katarzyny Kocój z domu 170, córki Michała Kocoja        

              i Marianny Czarnik.

Zofia Ślęczka z domu Bęben, żona Franciszka, urodziła się 31.05.1884 r. w Błażowej 653,   zmarła 13.08.1933 r. w Błażowej 925. Ślub z Franciszkiem: 30.101906 r.

Rodzice:

ojciec – Marcin Bęben (1835-1885) z domu 219/653, syn Józefa Bębna z domu 219            

              i Marianny Kustry z domu 175;

            matka – Marianna Rybka (1844-1926) z domu 207, córka Kacpra Rybki i Zofii 

                         Kruczek z domu 203, córki Tomasza Kruczka i Agnieszki Bukały

                         z domu 203, córki Macieja Bukały.