Strefa X, grób 23.

Marcin Początek, tkacz, urodzony 4.11.1815 r. w Błażowej 5, zmarł  21.05.1888 r.

w Błażowej 5.

Był bratem Pawła Początka (1828-1905) ożenionego z Józefą Mikrut (1841-1915) w Błażowej Dolnej 229/420

Rodzice:

ojciec – Stanisław Początek/Początko (1784-1831) z domu 5, syn Szymona 

             Początka/Początko z domu 1 i Heleny Soboty (I żony);

matka – Marianna Pociask (1792-1855) z domu 64, córka Wojciecha Pociaska

              i Doroty Walkowicz.

 

Anna Początek z domu Hoenig, żona Marcina, urodzona16.06.1835 r. w Błażowej 270, zmarła 30.01.1912 r. w Błażowej 5. Ślub z Marcinem: 24.11.1852 r.

Rodzice:

ojciec – Józef  Hoenig (1797-?), cieśla z Rzeszowa, syn Antoniego Hoeniga i Barbary 

             Czajkowskiej;

matka – Antonina Grochmalicka (1803-?), córka Macieja Grochmalickiego, organisty,

              i Józefy Ostafińskiej, córki tkacza.

 

Antonina Kańkowa z domu Początek, córka Marcina Początka, urodzona 14.08.1874 r.

w Błażowej 5, zmarła 20.03.1957 r. w Błażowej.

Mąż Franciszek Kańka (1877-?), syn Szymona Kańki i Albiny Brodowskiej, pochodził z Harty. Ślub 2.05.1904 r.