Strefa I, grób 64.

Maria Kruczek – nauczycielka, urodzona 29.101906 r. w Błażowej 290/717,

zmarła 6.05.1987 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec –  Kazimierz Kruczek (1865-1951) z domu 230/402, syn Jana Kruczka

              z domu 230 (syna Marcina Kruczka z domu 203 i Józefy Stafiej z domu 230)

   i Ludwiki Jakubczyk z domu 20/303, córki Jana Jakubczyka z domu 65

   i Marianny Rząsy z domu 20, córki Marcina Rząsy.

matka  - Agata Pleśniak (1873-1917) z domu 290, córka Walentego Pleśniaka ( syna

              Tomasza Pleśniaka z domu 220 i Katarzyny Maciołek (1805-1869)

              z Piątkowej 64, córki Piotra Maciołka i Marianny Hałoń z Błażowej 214) 

                          i Ludwiki Kuśnierz (1846-1903) z Nowego Borku 36, córki Tomasza 

              Kuśnierza i Marianny Kruczek z Błażowej Dolnej 203, córki Tomasza   

              Kruczka i Agnieszki Bukały z domu 203, córki Macieja Bukały.

 

Matka – Agata Pleśniak