Strefa I, grób 65.

Michał Rybka urodzony 28.09.1925 r. w Błażowej 217, zmarł 25.08.1993 r.

Rodzice:

ojciec – Antoni Rybka (1900-1927) z domu 217, syn Jana Rybki (syna Józefa Rybki

             z domu 217 i Zofii Litry z domu 204) i Józefy Bęben z domu 219, córki  

             Marcina Bębna i Marianny Rybki z domu 207, córki Kacpra Rybki;

 matka – Joanna Kruczek (1897-1971) z domu 290/717, córka Kazimierza Kruczka

               z domu 230/402 i Agaty Pleśniak z domu 290, córki Walentego Pleśniaka

               i Ludwiki Kuśnierz z Nowego Borku 36.

 

Danuta Rybka z domu Kowal, żona Michała, urodzona 13.02.1931 r. w Nowym Borku, zmarła 5.08.2007 r.