Strefa IX, grób 3.

Paweł Szust urodzony 23.01.1893 r. w Sądowej Wiszni, zmarł 23.06.1973 r. w Błażowej.

Rodzice: Jan Szust i Weronika Zapotocka.

Był długoletnim pracownikiem młyna w Błażowej Dolnej.

Antonina Szust z domu Kruła, żona Pawła, urodzona 25.11.1908 r. w Błażowej 395, zmarła 5.05.1995 r. w Błażowej. Ślub 14.07.1928 r.

Rodzice:

ojciec – Paweł Kruła (1869-1918)z domu 213, syn Marcina Kruły (syna Wawrzyńca 

             Kruły i Agnieszki Bęben, córki Antoniego Bębna) i Agnieszki Brzęk z domu  

             283, córki Franciszka Brzęka i Małgorzaty Frag z Nowego Borku 21;

matka – Józefa Kruczek-Hałoń (1868-1937) z domu 230/420, córka Jana Kruczka       

              z domu 230 (syna Marcina Kruczka z domu 203 i Józefy Stafiej z domu 230)  

              i Ludwiki Jakubczyk z domu 20/303, córki Jana Jakubczyka z domu 65 (syna  

              Józefa Jakubczyka z domu 65 i Katarzyny Macek z domu 229) i Marianny  

              Rząsy z domu 20, córki Marcina Rząsy.

              Paweł Kruła to drugi mąż Józefy Kruczek, pierwszym był  Jan Hałoń

              (1863-1897) z domu 214, syn Antoniego Hałonia i Marianny Słaby z domu  

              224, córki Józefa Słabego.