Strefa I, grób 66.

Rafał Rybka urodzony 19.04.1973 r. w Błażowej, zmarł 30.11.2020 r. w Lublinie.

Rodzice:

ojciec  - Jan Rybka (1949-2021), syn Michała Rybki z domu 217 (syna Antoniego  

              Rybki z domu 217 i Joanny Kruczek z domu 290/717, córki Kazimierza  

              Kruczka z domu 230/402) i Danuty Kowal z Nowego Borku:

matka – Elżbieta Kruła, córka Antoniego Kruły z domu 213 i Zofii Sobczyk (II żony),  

              córki Bronisława Sobczyka z domu 208/548 i Tekli Bukały z Nieborowa  

              Wielkiego, parafia Hyżne.