Strefa VII, grób74.

Władysław Początek, urodzony 23.09.1876 r. w Błażowej 5, zmarł 20.11.1943 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Marcin Początek/Początko (1815-1888), tkacz z domu 5, syn Stanisława Początka,

              tkacza  z domu 1 i Marianny Pociask z domu 64, córki Wojciecha/Pawła? Pociaska;

matka – Anna Hoenig (1835-1912) z domu 270, córka Józefa Hoeniga – cieśli z Rzeszowa

              i Antoniny Grochmalickiej z domu 270, córki Macieja Grochmalickiego – organisty.

 

Katarzyna Początek z domu Hus, żona Władysława, urodzona 31.10.1893 r.

w Błażowej Dolnej 346, zmarła 1.08.1983 r. w Błażowej. Ślub. 9.11.1911 r.

Rodzice:

ojciec – Józef  Hus (1860-1929) z domu 346, syn Michała Husa i Anny Bęben z domu 306,  

             córki Józefa Bębna i Krystyny Bęben z domu 220, córki Franciszka Bębna i Marianny  

             Pleśniak z domu 220, córki Pawła Pleśniaka;

matka – Marianna Bułdak (1862-1912) z domu 215, II żona Józefa, córka Pawła Bułdaka

              i Anny Jamroz z domu 210, córki Marcina Jamroza i Agnieszki Nawłoki z domu 174,  

              córki Franciszka Nawłoki i Krystyny Czarnik.

 

Tadeusz Początek, syn Władysława i Katarzyny, urodzony  5.10.1921 r. w Błażowej 5,

zmarł 23.03 2003 r. w Błażowej.

Kazimiera Początek z domu Siedlarska, żona Tadeusza, urodzona 27.08.1925 r. w miejscowości Nowotaniec koło Sanoka, zmarła 20.01.2011 r. w Błażowej.

Rodzice: Władysław Siedlarski i Tekla Pituch.