Strefa VII, grób 89.

Zofia Hałoń z domu Rybka, urodzona 14.05.1899 r. w Błażowej, zmarła 20 VI. 1984 r. w Błażowej

Rodzice:

ojciec – Antoni Rybka (1872-?) z domu 211, syn Marcina Rybki z domu 207 (syna

             Franciszka Rybki z domu 207 i Marianny Wilk z domu 220, córki Jakuba  

             Wilka i Katarzyny Pleśniak z domu 220, córki Pawła Pleśniaka) i Katarzyny 

             Słaby z domu 223, córki Walentego Słabego i Marianny Litry z domu 204,

             córki Jakuba Litry;

matka – Katarzyna Bialic (1877-?) z Nieborowa Wielkiego, parafia Hyżne, córka  

              Michała Bialica (syna Macieja Bialica i Marianny Mitał) i Zofii Putyło, córki  

              Szymona Putyły i Zofii Trzyny, córki Wojciecha Trzyny.

I mąż Piotr Pleśniak (1894-1920) z domu 350, syn Jana Pleśniaka i Tekli Hałoń (II żony).

Zmarł w szpitalu wojskowym w Sanoku. Ślub z Zofią Hałoń: 5.06.1919 r.

II mąż Antoni Hałoń (1895-1952) z domu 395, syn Jana Hałonia z domu 214.  

Ślub z Zofią Hałoń-Pleśniak: 27.06.1922 r.

Grób Antoniego Hałonia o numerze 8. znajduje się w sektorze XVI.

 

Tadeusz Hałoń, syn Zofii i Antoniego, urodzony 1.06.1924 r. w Błażowej,

zmarł 5.01.2010 r. w Błażowej.

Genowefa Hałoń z domu Chuchla, żona Tadeusza, urodzona 4.07.1926 r. w Borku (Przylasek),  zmarła 24.08.2019 r. Ślub z Tadeuszem w 1948 r.