Strefa IX, 273.

Zofia Kruła z domu Sobczyk, urodzona 19.06.1913 r. w Błażowej 548, zmarła 16.09.1965 r. w Błażowej.

Rodzice:

ojciec – Bronisław Sobczyk (1878-?) z domu 208/548, syn Wojciecha Sobczyka

              z domu 208 (syna Pawła Sobczyka i Marianny Brzęk z domu 283, córki

              Franciszka Brzęka i Małgorzaty Frag z Nowego Borku) i Marianny Chlebek,

              I żony, córki Alojzego Chlebka z domu 151 i Katarzyny Kwaśny z domu 86;

matka – Tekla Bukała (1890-?) z Nieborowa Wielkiego, parafia Hyżne, córka   

              Wojciecha Bukały i Marianny Walas, córki Wojciecha Walasa i Marianny  

              Trzyny, córki Michała Trzyny.

 

Mąż Antoni Kruła (1905-1982) spoczywa w grobie 276, w strefie IX.