Jan Baptysta Grochmalicki ur. 24.06.1810 r. w Błażowej 270 / rodzice; Maciej – organista i Józefa Stafieja ( Ostafińska – zamiennie w rożnych metrykach występują te nazwiska ) / zmarł ;  21.01.1857 r. / lat 47