TMZB

Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej zostało założonew1980 r. z inicjatywy grupy działaczy społecznych. Celem działalności towarzystwa jest ochrona dziedzictwa kulturowego, oświatowego, społeczno-gospodarczego, tradycji kulturowych oraz współuczestnictwo w różnych formach edukacji społeczności lokalnych. Cele te realizowane być mogą poprzez inicjowanie, rozwijanie i popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości środowiska. Krzewienie wiedzy o regionie poprzez odczyty, sesje popularno-naukowe, wydawnictwa itp. Ochronę zabytków i pamiątek na terenie miasta i gminy m.in. przez prowadzenie Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej. Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez towarzystwo jest aktywizowanie miejscowej społeczności do współdziałania na rzecz rozwoju miasta i gminy.

Numer konta bankowego: 69 9158 0001 2001 0004 4046 0001

Towarzystwo trzyma pieczę nad Muzeum Społecznym Ziemi Błażowskiej - kliknij tutaj.

Jesteśmy także na tmzb.blogspot.com