6 października 2013 r. w Gimnazjum im. Anny Jenke w Błażowej odbyła się sesja popularnonaukowa pod hasłem: Emigracja mieszkańców Błażowej i regionu na przestrzeni XIX, XX i XXI w. – wybór czy konieczność? Impreza zorganizowana została przezTowarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej dzięki grantowi zdobytemu na projekt realizowany w ramach programu„Działaj lokalnie” Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Sesja zgromadziła sporo osób, zarówno spośród mieszkańców samego miasta i gminy, jak i wielu gości przyjezdnych z Rzeszowa i okolicy. 

 Była to kolejna trzecia tego typu impreza organizowana przez Towarzystwo. Sesji towarzyszyła wystawa starej i nowszej fotografii emigracyjnej, dokumentów i listów oraz wystawa zabytkowych przedmiotów związanych z podróżowaniem i emigracją. Zabytkowe przedmioty pochodziły z Prywatnego Muzeum „Potoki” Augustyna Rybki, które mieści się na błażowskim Wilczaku. Główny referat ukazywał emigrację, jako proces przebiegający od 150 lat z różnym nasileniem i o różnych przyczynach. Wystąpienie zawierało też próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie i analizę prowadzonej od kilku miesięcy ankiety internetowej Emigracja – wybór czy konieczność? Na sesji wystąpił również  Zdzisław Kośmider wieloletni prezes Klubu Błażowian w Chicago (w latach 1994 – 2004). Omówił on działalności Klubu Błażowian i innych klubów Polonii. Przedstawił główne problemy życia emigrantów w USA. W Chicago żyje ok. miliona Polaków, podobnie zresztą jak i w Nowym Yorku. Uczestnicy spotkania obejrzeli reportaż z balu Pułaskiego w NY z 2013 r., gdzie tytuł człowieka roku otrzymał błażowianin Mariusz Kołodziej. Mariusz Kołodziej jest biznesmenem młodego pokolenia, który bardzo aktywnie angażuje się w rozmaitego rodzaju akcje pomocowe w USA i w kraju.

Po głównych wystąpieniach wywiązała się dyskusja, w której głos zabierali m. in. poseł na Sejm RP Jan Bury, burmistrz Błażowej Zygmunt Kustra. W sesji wzięło udział kilkadziesiąt osób z terenu gminy oraz wywodzących się z Błażowej.  

dr Małgorzata Kutrzeba