Podsumowanie ankiety EMIGRACJA – WYBÓR CZY KONIECZNOŚĆ?

 Prowadzona od lipca 2013 r. przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej internetowa ankieta Emigracja – wybór czy konieczność? była próbą znalezienia odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Miała dostarczyć też odpowiedzi na pytanie, jaka jest współczesna emigracja. Czym różni się od emigracji z lat 80. XX w. i wcześniejszych. Do tej pory w ankiecie wzięło udział niespełna sto osób. Towarzystwo ma zamiar ją nadal kontynuować, bo problem, jakim jest emigracja, był i jest ciągle aktualny.

Spośród osób, które odpowiedziały na nasz apel 60% respondentów to kobiety, a 40% to mężczyźni. Wśród kobiet najwięcej było osób bardzo młodych pomiędzy 22. a 30. rokiem życia (ponad 45%) oraz sporo kobiet dojrzałych pomiędzy 41. a 50. rokiem życia (27%), podczas gdy wśród mężczyzn przeważają osoby w wieku 31-40 lat (ok. 60%). Prawie 60% pań przebywających na emigracji, które zdecydowały się wypełnić ankietę legitymuje się wykształceniem wyższym, a 25% wykształceniem średnim, tylko 15% zadeklarowało, wykształcenie zawodowe lub podstawowe. Z kolei wykształcenie ankietowanych mężczyzn wygląda następująco: najwięcej, bo 50% posiada wykształcenie średnie, ok. 30% wyższe i ok. 20% legitymuje się wykształceniem zawodowym.

Ankieta wyraźnie pokrywa się z danymi GUS-u i wskazuje, że prawdziwy bum emigracyjny rozpoczął się po wstąpieniu Polski do UE.  Skierowany jest do krajów należących do wspólnoty. Na pytanie, od ilu lat na emigracji? - prawie 60% wybrało przedział czasowy od 4 do 10 lat; ok. 20% przebywa na obczyźnie od 11 do 20 lat. Pozostali mieszkają poza Polską dłużej niż 20 lub krócej niż 4 lata. Wśród naszych respondentów 48% to osoby mieszkające w Wielkiej Brytanii, 24% mieszka w USA, po 8% w Niemczech i Irlandii, w Kanadzie 5%, od

2 - 4% stanowią ci, którzy mieszkają w Islandii, Hiszpanii, Francji czy Australii. Nie odpowiedzieli na naszą prośbę rodacy z wielu krajów europejskich, jak Holandia, Belgia, Włochy czy Norwegia, ale mamy nadzieję, że to zmieni się w najbliższym czasie i przebywający wypełnią naszą ankietę. Jak dowodzą odpowiedzi, decydujący wpływ na wybór kraju docelowego miała: zaoferowana praca – 44%. Liczącą się grupę, bo 28% stanowią ci, którzy wybrali odpowiedź: miałem tam rodzinę. 18% wybrało kraj emigracji, w którym przebywali jego koledzy/koleżanki, jeszcze inni odpowiedzieli, że zdecydował przypadek.

Więcej w 135 numerze Kuriera Błażowskiego.

Małgorzata Kutrzeba