W USA mieszka ponad 10 mln Amerykanów przyznających się do polskiego pochodzeniem z tego pół miliona urodziło się w Polsce. Klub Błażowian w Chicago to jeden z 32 klubów skupiających Polonię zrzeszoną w Związku Klubów Polskich w tym mieście. Jego historia zaczęła się w 1939 r., kiedy to grupa przyjaciół polskiego pochodzenia z inicjatywy Kazimierza Groszka podjęła decyzję o utworzeniu stowarzyszenia, w ramach którego mogliby się spotykać i podejmować rozmaite działania służące Polakom na emigracji i w Ojczyźnie. Szybko podjęto kroki formalno-administracyjne i uzyskano wymagane zezwolenie od Sekretarza Stanu Illinois, a następnie wybrano władze klubu.

Pierwszy Zarząd tworzyli: prezes – Tomasz Kołodziej, wiceprezes – Józef Tomasik, sekretarz finansowy – Stanisław Groszek, sekretarz – Alex Chuchla, skarbnik – Franciszek Sowa, Radę Gospodarczą tworzyli  Władysław Graboś i Alex Bieniek.

W styczniu 1942 r. przyjęto Konstytucję Klubu Błażowian, której autorem był jeden z inicjatorów powstania stowarzyszenia i pierwszy prezes Tomasz Kołodziej. Konstytucja jest aktualna do dzisiaj i stanowi główny dokument programowy. Dumą błażowian jest sztandar klubowy, który został ufundowany i poświęcony z okazji 50–lecia Klubu. Sztandar zaprojektował Bruno Panek, a wykonał go w Błażowej Bronisław Pysz. Po przywiezieniu sztandaru do Chicago jego osadzeniem na drzewcu zajął się Zdzisław Kośmider. Jedna strona sztandaru przedstawia św. Marcina, patrona parafii w Błażowej i herb miasta, a z drugiej strony widnieje orzeł w koronie z Matką Boską Częstochowską na piersiach i hasło „Bóg, honor i Ojczyzna”. Uroczystość poświęcenia sztandaru w styczniu 1989 r. była wielkim świętem chicagowskiej Polonii i zgromadziła rzesze rodaków z USA, Kanady. Miała ona miejsce w parafii Św. Trójcy, a koncelebrowanej mszy św. przewodniczył JE ks. bp. Mateusz Ustrzycki z Diecezji Hamilton, prowincji Ontario w Kanadzie. (...)

W 2014 r. Klub Błażowian w Chicago obchodził będzie 75-lecie istnienia i swojej działalności na polu charytatywnym. Pracą Klubu przez ten czas kierowali prezesi: Tomasz Kołodziej, Władysław Horabik, Jan Kordowski, Leon Sobczyk, Kazimierz Wielgos, Stanisław Jaskółka, Paweł Jastrzębski, Bruno Panek, Zdzisław Kośmider i Jan Bator.

 Więcej w 135 numerze Kuriera Błażowskiego.

 

Małgorzata Kutrzeba