12 marca 2014 r. na spotkaniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej pani prezes dr Małgorzata Kutrzeba podsumowała ubiegły rok działania Towarzystwa. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji. Rozmawialiśmy także o planach na 2014 rok.  Padło kilka propozycji,  m.in.  zorganizowanie „Nocy muzeów” , kolejnej sesji popularnonaukowej, spotkania członków Towarzystwa w prywatnym muzeum Augustyna Rybki.

Te działania wymagają większego lub mniejszego zaangażowania wszystkich członków Towarzystwa. Najważniejsze jest to, żeby praca wykonywana była z pasją, z potrzeby serca. Wtedy łatwiej o pozytywne rezultaty, satysfakcję, bo to jest chyba w pracy społecznej najważniejsze.

Zapraszamy na nasze spotkania wszystkich sympatyków ziemi błażowskiej.

J.H