2 października odbyła się w Pilźnie konferencja naukowa pt. „Kultura materialna małych miast”, której organizatorami byli: Burmistrz miasta Pilzna, Przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego, Stowarzyszenia Collegium Suprasliense, Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem odbywającego się od wielu lat całego cyklu konferencji jest dr hab. Mariusz Zemło prof. Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnicy tegorocznego wydarzenia w swoich wystąpieniach mówili na temat materialnego dziedzictwa kulturalnego w swoich miastach oraz dbałości władz i mieszkańców o jego zachowanie. Poruszane tematy dotyczyły m. in.: Muzeum Lalek w Pilźnie, Regionalnego Muzeum w Pilźnie czy Społecznego Muzeum Ziemi Błażowskiej. Dla uczestników konferencji wystąpiła Kapela DoOporÓ z Pilzna, a Anna Boczęk – kustosz Regionalnego Muzeum w Pilźnie oprowadziła nas po ekspozycjach tej utworzonej niedawno, bo w 2014 r. miejskiej instytucji.

Zdzisław Chlebek