Składam serdeczne podziękowanie w imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej

panu Januszowi Szpali za przekazanie Społecznemu Muzeum Ziemi Błażowskiej figury św. Józefa i starania poczynione dla jej renowacji oraz panu Józefowi Drewniakowi, rzeźbiarzowi z Futomy za jej odrestaurowanie.

Za sprawą artysty święty otrzymał nowe życie – eksponatu w naszym muzeum.

Panu Pawłowi Ulakowi, właścicielowi firmy Complex House w Chmielniku, dziękuję za ufundowanie członkom TMZB eleganckich jednolitych bluz z logiem.

 

„Szanując przeszłość i zachowując jej dziedzictwo tworzymy fundament naszej przyszłości.”

Małgorzata Kutrzeba  

prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej