9 stycznia 2015 r. spotkaliśmy się w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej, które po małych „remontach” (posprzątaniu, pomalowaniu podestów, uporządkowaniu zbiorów) zostało przywrócone do życia.  Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej dr Małgorzata Kutrzeba podsumowała ubiegły rok działania Towarzystwa. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie w pracę na rzecz organizacji. Rozmawialiśmy także o planach na 2015 rok.  Padło kilka propozycji, m.in. by członkowie zbierali różne informacje, anegdoty, opowieści związane z naszym regionem, które będą zamieszczane w „Kurierze Błażowskim” oraz na stronie internetowej TMZB. Planowane jest także przywrócenie do funkcjonalności warsztatu tkackiego, którego odnowy podjął się Zdzisław Kośmider.

W imieniu wszystkich członków dr Małgorzata Kutrzeba złożyła gratulacje Jerzemu Kocojowi, członkowi Towarzystwa, z okazji wyboru przez ogół mieszkańców na urząd burmistrza Błażowej. Planowane działania wymagają zaangażowania wszystkich członków Towarzystwa. Najważniejsze jest to, żeby praca wykonywana była z pasją, z potrzeby serca. Wtedy łatwiej o pozytywne rezultaty, satysfakcję, bo to jest chyba w pracy społecznej najważniejsze.

Zapraszamy na nasze spotkania wszystkich sympatyków ziemi błażowskiej.

Jakub Heller