W listopadzie, grudniu oraz styczniu w ramach projektu Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej przeprowadziłam kilkanaście lekcji muzealnych pod tytułem Jak to ze lnem i konopiami dawniej w Błażowej bywało. Lekcje zostały przygotowane w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską

Fundację Wolności oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego koordynatorem jest Fundacja Generator Inspiracji. Projekt zakończył się w grudniu, ale zajęcia nadal się odbywały w styczniu i myślę, że będą odbywać, jeśli będą chętni.  Zajęcia te są prowadzone społecznie, a więc lekcje są dla szkół darmowe. Należy tylko uzgodnić termin i godzinę (dysponuję ograniczonym czasem ze względu na pracę zawodową).

Scenariusze lekcji dostosowane są do dwóch grup wiekowych. Grupa młodsza to przedszkole i klasy I-III szkół podstawowych oraz grupa starsza klasy IV-VI i gimnazjum. Scenariusz dla pierwszej grupy wiekowej oparty jest na bajce Marii Konopnickiej Jak to ze lnem było.Dla dzieci klas starszych i gimnazjalistów dobrano informacje na temat uprawy i obróbki lnu i konopi, zaprezentowano narzędzia służące obróbce tychże roślin i etapy obróbki włókna. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się o znaczeniu tych upraw w gospodarce wiejskiej w dawnych wiekach oraz o wynikających z tego obowiązkach pańszczyźnianych. Uczniowie poznali też właściwości zdrowotne wymienionych roślin oleistych i ich wykorzystanie dawniej i dziś. Zajęcia i zbiory muzealne cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci z terenu gminy i spoza niej. Jest to cenna forma poznania dziedzictwa kultury  materialnej i historii regionu, ponieważ wzmacnia emocje w związku z przeżywaniem nowych sytuacji dydaktycznych, co wpływa na trwałość tak zdobytej wiedzy.  W styczniu nauczyciele z Brzezówki i Nowego Borku połączyli dla swych uczniów lekcje w muzeum ze zwiedzaniem mechanicznej szopki bożonarodzeniowej w kościele parafialnym pw. św. Marcina.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej dziękuje dyrektor Przedszkola Publicznego w Błażowej Marcie Bator za przekazanie haftowanego obrazu do naszego muzeum. Będzie ozdabiał pokój mieszczański. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do czytelników – poszukujemy do Społecznego Muzeum drewnianej kanapy, która kiedyś stanowiła obowiązkowy mebel w izbie. Gdyby ktoś z Państwa mógł takową przekazać, bylibyśmy bardzo wdzięczni.

Prezes Małgorzata Kutrzeba

Uczniowie ze Społecznego LO Doliny Strugu w Chmielniku w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej.