I KONGRES STOWARZYSZEŃ REGIONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

       18 czerwca 2015 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbył się I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Organizatorami imprezy byli Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz komitet w składzie: przewodniczący – dr hab. prof. URz Wacław Wierzbieniec, sekretarz - Joanna Elżbieta Potaczek, członkowie: Zofia Domino, dr Dariusz Fudali, Szymon Jakubowski, Zofia Kostka – Bieńkowska, dr hab. prof. URz Szczepan Kozak, dr Małgorzata Kutrzeba, Jakub Pawłowski, dr Paweł Róg,  dr Andrzej Stankiewicz.

Pomysłodawca przedsięwzięcia, którym był rektor PWSTE w Jarosławiu dr hab. prof. URz Wacław Wierzbieniec zaprosił do komitetu organizacyjnego stowarzyszenia regionalne i historyków regionalistów. Jednym ze współorganizatorów imprezy zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej.

Organizatorzy wystosowali zaproszenie za pośrednictwem urzędów gmin, starostw, Internetu do stowarzyszeń regionalnych z całego województwa podkarpackiego oraz władz samorządowych wszystkich szczebli. Swój akces zgłosiło ok. 60 stowarzyszeń o bardzo szerokim spektrum działania.

Głównym celem kongresu było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologii prowadzenia badań historycznych, możliwości pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Kongres stał się okazją do promocji dziedzictwa kulturowo-historycznego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.

Zebrani mogli skonfrontować własne dokonania z dorobkiem innych i przekonać się w jak różnorodny sposób stowarzyszenia chronią dziedzictwo kulturowe i historyczne małych ojczyzn, aktywizują społeczność lokalną i wpływają na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, wspierają samorządy w promocji regionu.

Ważnym celem statutowym większości organizacji jest też edukacja historyczna, kulturowa. Te i inne dziedziny działalności są wspólną płaszczyzną, na której otwiera się ciekawe pole do współpracy pomiędzy pracownikami uczelni wyższych a działaczami stowarzyszeń, którzy regionalistyką zajmują się amatorsko. Stworzono taką szansę a zyskać mogą obie strony.

W kongresie uczestniczył burmistrz Jerzy Kocój i inne stowarzyszenia z naszej gminy, tj. Stowarzyszenie Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej, którego członkinie prezentowały swój dorobek, w tym m.in. potrawy regionalne oraz Klub Seniora „Pogodna Jesień”. Kongres miał świetną oprawę medialną, co Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej wykorzystało do promocji gminy Błażowa

Organizacja kongresu, wydanie biuletynu informacyjnego o stowarzyszeniach, które zgłosiły akces stała się możliwa dzięki włączeniu się Urzędu Marszałkowskiego i wsparciu pozostałych sponsorów. W imieniu organizatorów i swoim własnym składam serdeczne podziękowanie władzom i pracownikom URz z rektorem prof. Aleksandrem Bobko na czele, marszałkowi województwa podkarpackiego Stanisławowi Kruczkowi, Adamowi Ptasińskiemu - prezesowi Fundacji Generator Inspiracji, Tadeuszowi Słowikowi właścicielowi restauracji Klasyczna w Jarosławiu, właścicielom Galicyi Sp. z o. o, Narol, właścicielowi F.P.C. „San”- Pajda Sp. z o. o., Jarosław oraz sponsorom, którzy chcieli pozostać anonimowi. 

Dziękuję także Robertowi Grzesikowi, Krystynie Brzęk i Augustynowi Rybce - członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej, którzy szczególnie zaangażowali się w przygotowania do kongresu lub uczestniczyli w kongresie.

Więcej zdjęć w galerii.

prezes Małgorzata Kutrzeba