23 lipca 2015 r. odbyło się zebranie Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej

Podczas spotkania podsumowano pracę TMZB w I półroczu tego roku i zaplanowano kolejne działania. Niewątpliwym sukcesem był remont i uruchomienie warsztatu tkacki

ego w Społecznym Muzeum Ziemi Błażowskiej, które miało miejsce podczas Nocy Muzeum. Dużym sukcesym był udział w organizacji I Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego. Sam kongres był bardzo ciekawą imprezą i okazją do promocji TMZB i całej gminy Błażowa.

    W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście tj. Zdzisław Kośmider i Stefan Wielgos. Obaj panowie przyczynili się w znaczącym stopniu do uruchomienia warsztatu tkackiego. Za pracę na rzecz TMZB i wkład w tworzenie dobra wspólnego społeczeństwa obywatelskiego w naszej gminie serdeczne podziękowanie złożyli im w imieniu TMZB - prezes Małgorzata Kutrzeba, a w imieniu władz samorządowych - burmistrz Jerzy Kocój.

Na spotkaniu dyskutowano też o problemach i aktualnej sytuacji w gminie, o najbliższych planach władz samorządowych i możliwości włączenia się do planowanych działań stowarzyszenia. Na zakończenie zebrani podjęli decyzje o zinwentaryzowaniu zbiorów SMZB i organizacji  we wrześniu sesji naukowej poświęconej 70. rocznicy utworzenia WiN i sylwetce ppk. Józefa Maciołak.

Więcej zdjęć w galerii.

Małgorzata Kutrzeba