13 września 2015 r.  w ZS w Gimnazjum Publicznym im. Anny Jenke w Błażowej odbyła się sesja naukowa pod hasłem:

„W 70. rocznicę powołania WiN. Sylwetka ppłk. Józefa Maciołaka Szefa Delegarury Zagranicznej Zrzeszenia WiN w Londynie”

Organizatorami przedsięwzięcia byli:

◦ Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej

◦ Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie

◦ ZS Gimnazjum Publiczne im. Anny Jenke w Błażowej

Sesja odbyła się 13 września 2015 r. w auli Gimnazjum Publicznego im. Anny Jenke w Błażowej; Pl. Ks. Adolfa Kowala 1 o godzinie 15:00

Program imprezy:

- dr Mirosław Surdej Okręg Rzeszowski Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość,

- dr Małgorzata Kutrzeba Sylwetka ppłk. Józefa Maciołka Szefa Delegatury Zagranicznej Zrzeszenia WiN w Londynie,

- prof. Grażyna Jeżewska-Witkowska i Władysław Panek,

- wspomnienia o ppłk. Józefie Maciołku – stryju, wujku, barcie,

- koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej,

- wystąpienia gości.

Sesji towarzyszyła wystawa fotografii poświęconej życiu i działalności ppłk. Józefa Maciołka

Głównym celem sesji było przypomnienie postaci Szefa Delegatury Zrzeszenia WiN w Londynie ppłk. Józefa Maciołka, który urodził się i wychował w Futomie, jako ochotnik walczył o granice odradzającej się Polski z Ukraincami i w wojnie polsko-bolszewickiej. Był zawodowym oficerem WP i bronił kraju w kampanii wrześniowej. Uniknął niewoli i podczas okupacji był żołnierzem i dowódca ZWZ-AK. Prowadził działania szkoleniowe, dywersyjne i bojowe na terenie powiatu rzeszowskiego, części brzozowskiego, przemyskiego i strzyżowskiego. Po rozwiązaniu AK współorganizuje następne formacje tj. „Nie”, DSZ i Zrzeszenie WiN. W 1946 r. zostaje wysłany wraz ze Stefanem Rostworowskim z misją   do Londynu. Z powodu aresztowań kolejnych Zarządów Zrzeszenia WiN jego misja ulega zmianie i otrzymuje rozkaz od płk. Łukasza Cieplińskiego - prezesa IV Zarządu Zrzeszenia WiN pozostania w Londynie by w efekcie utworzyć stałe przedstawicielstwo Delegaturę Zagraniczną WiN w Londynie z placówkami w Watykanie, Waszyngtonie, Monachium, Paryżu, Brukseli, Sztokholmie i Madrycie. Delegatura reprezentowała interesy narodu i kraju i wlaczyła o nie na arenie międzynarodowej, zdobywała pieniądze na działalność niepodległościową w kraju,  pomagała Polakom, szczególnie byłym żołnierzom AK odnaleźć się w emigracyjnej rzeczywistości, informowała społeczeństwo o rzeczywistej sytuacji międzynarodowej, a Zachód o tym co dzieje się za „żelazną kurtyną”.

Sesja ma służyć szeroko rozumianej edukacji historycznej. Chcieliśmy również zainteresować młodzież i dorosłych dziejami najnowszymi regionu i Polski oraz uzupełnić wiedzę tych, którzy znają te wydarzenia w peerelowskim przekazie historycznym. Naszym celem była też aktywizacja społeczeństwa lokalnego.

Impreza objęta patronatem Podkarpackiej Historii, Gazety Codziennej Nowiny oraz Polskiego Radia w Rzeszowie.

Więcej w 146 numerze Kuriera Błażowskiego.

Zdjęcia w galerii - tutaj lub PDF - tutaj.

Małgorzata Kutrzeba