19 października 2015 r. radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Rady Miejskiej Jurkiem Farasiem i burmistrzem Jerzym Kocojem odwiedzili Społeczne Muzeum Ziemi Błażowskiej. Po ekspozycji oprowadzała przybyłych Małgorzata Kutrzeba, która zapoznała radnych z historią powstania muzeum, z działaniami podejmowanymi w placówce w ostatnich latach przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej jak też z planami na przyszłość i potrzebami tej społecznej instytucji. Wielu radnych odwiedziło placówkę po raz pierwszy. Niektórzy indywidualnie deklarowali pomoc lub przekazanie kolejnych eksponatów. Zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum tel. kontaktowy 17 23 01 100

Małgorzata Kutrzeba