OSOBLIWOŚCI MAŁYCH MIAST - Echa konferencji naukowej w Sędziszowie Małopolskim.

Konferencja odbyła się 5 grudnia 2016 r., a jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense, Towarzystwo Miłośników Ziemi Sędziszowskiej i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp. Patronat nad imprezą objął burmistrz Sędziszowa Młp.

Konferencję otworzył burmistrz Bogusław Kmieć witając wszystkich zgromadzonych i podziękował organizatorom za pracę organizacyjną oraz wszystkim przybyłym a szczególnie prelegentom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie wydarzenia kulturalnego.

Konferencję poprowadzili dr hab. prof. KUL Mariusz Zemło reprezentujący Stowarzyszenie Kulturalne Collegium Suprasliense oraz  dr Jacek Magdoń radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego reprezentujący Towarzystwo Miłośników Ziemi Sędziszowskiej

Podczas konferencji głos zabrało 18 prelegentów, którzy prezentowali osobliwości swoich miast lub miejscowości, które utraciły kiedyś prawa miejskie. Poruszano wątki historii ukraińskiej obecnie Żmerynki - rodzinnego miasta Jana Brzechwy; Sędziszowa Młp., Nowego Korczyna, Jodłowej i innych. Moje wystąpienie dotyczyło roli jaką odegrał ród Krygowskich w rozwoju działalności kulturalnej, sportowej, artystycznej w I połowie XX w. w Błażowej. Senior rodu Kazimierz był rzeźbiarzem, który w swoim dorobku pozostawił wyposażenie w meble sakralne kilkunastu świątyń łącznie z kościołem św. Marcina. Był również współorganizatorem teatru amatorskiego działającego w starym drewnianym budynku szkoły powszechnej, działał w OSP. Jego synowie Zbigniew, Bogumił, Marian i Zdzisław wraz ze swoimi kuzynami Grażyńskimi, Jaśkiewiczami i innymi kolegami założyli w 1923 r. Klub Sportowy Błażowianka. Kontynuowali też działalność amatorskiego teatru. W czasie okupacji działali w ZWZ-AK. Uzdolnieni artyści - plastycy opracowali szatę graficzną konspiracyjnego biuletynu informacyjnego „Na Posterunku”, Zdzisław jest  autorem projektu architektonicznego domu kultury w Błażowej (obecnie GOK) oraz sztandaru AK. Prof. Bogumił Krygowski poświęcił się pracy naukowej na UAM. Swój krótki referat wsparłam prezentacją dorobku artystycznego Krygowskich. W konferencji udział brali także Ewelina Szumska oraz Zdzisława Chlebek członek TMZB, który mówił o Osobliwościach wsi Futoma.

Więcej zdjęć w galerii - kliknij tutaj.

Małgorzata Kutrzeba

 

 M. Kutrzeba podczas prezentacji referatu. Od lewej prowadzący konferencję dr Jacek Magdoń i dr hab. prof. KUL Mariusz Zemło.

 Sędziszów sala konferencyjna.